Thứ hai, 7/3/2016, 0:0
Lượt đọc: 2776

Văn Phòng

   

Họ Tên:Trần Thị Thanh Tâm

Chức Vụ:Nhân viên

   

Họ Tên:Trần Thị Ngọc Trâm

Chức Vụ:Nhân viên kế toán - Tổ trưởng

   

Họ Tên:Huỳnh Thị Lệ Hằng

Chức Vụ:Nhân viên thư viện

   

Họ Tên:Trần Minh Khoa

Chức Vụ: Nhân viên Văn Thư

   

Họ Tên:Nguyễn Thị Thắm

Chức Vụ: Nhân Viên

   

Họ Tên:Nguyễn Phạm Yến Nhi

Chức Vụ: Nhân viên Y Tế

   

Họ Tên:Trần Anh Hào

Chức Vụ: Nhân viên Bảo Vệ

 

Họ Tên:Nguyễn Thị Lệ Tâm

Chức Vụ: Nhân viên Phục Vụ

 

Họ Tên: Mai Hữu Lý

Chức Vụ:Nhân viên Phục Vụ

 

Họ Tên:Trần Thị Bích Liên

Chức Vụ: Nhân viên Phục Vụ

Tin cùng chuyên mục

88