Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Địa chỉ: S15 Tân Phú P.Tân Phú Q.7 TPHCM, Điện thoại: (028).54173556, Website: thlevantamq7.hcm.edu.vn
Thứ hai, 1/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 261

Lịch Công Tác Tuần 32 NH 2019 - 2020

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM 

 

 

THỨ

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

HAI

01/6/2020

- Chào cờ tại lớp 7h15

- Giao ban cán bộ chủ chốt 8h40

- Họp tổ 2 lần 2 14h

BA

02/6/2020

- Dự giờ 1/7 TN&XH T3

- Họp hội đồng sư phạm t6,7 11h45

03/6/2020

- Họp tổ bảo mẫu 8h30

 

NĂM

04/6/2020

- Họp tổ VP 8h (phòng HT)

- GVG 1/1 TA 9h20; GVG 5/3 Tập đọc 8h

-DG 2/5 TN&XH T1

- GVG 5/3 Lịch sử T1, LTVC lớp 4/4 T2

SÁU

05/6/2020

- Họp đánh giá chuẩn nghê nghiệp GV + CBQL (10h liên tịch)

 

BẢY

06/6/2020

   

CHỦ NHẬT

07/6/2020

   

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87