Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Địa chỉ: S15 Tân Phú P.Tân Phú Q.7 TPHCM, Điện thoại: (028).54173556, Website: thlevantamq7.hcm.edu.vn
Thứ hai, 25/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 197

Lịch Công Tác Tuần 31 NH 2019 - 2020

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM 

 

 

THỨ

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

HAI

25/5/2020

- Chào cờ tại lớp 7h15

- Đại hội Đảng bộ phường Tân Phú (Hội trường - Phiên họp trù bị)

- Họp tổ 2 lần 2 14h

BA

26/5/2020

- Đại hội Đảng bộ phường Tân Phú lần VI tại TTBDCTQ7 (cả ngày) 

- Họp tổ 3 lần 2 14h

27/5/2020

- Tổ chức thi "Tài năng Tin học cấp trường" (PHT - GV Tin học)        

- Họp tổ 4 lần 2 14h

NĂM

28/5/2020

- Họp Chi bộ tháng 5 (12h - 13h 30 Đảng viên)

- GVG 1/1 TA 9h20; GVG 5/3 Tập đọc 8h

- Họp tổ 5 lần 2 14h

- DG 1/5 TA 14h

SÁU

29/5/2020

- Họp tổ AV 8h40 lần 2

- Nộp kế hoạch tháng 6 về HT (các bộ phận)

- DG 1/3 Toán 9h15

- Sắp xếp hội trường chuẩn bị Đại hội Đảng F (Tổ CSVC)

- Họp tổ 1 lần 2 14h       

- Họp liên tịch tháng 6 (14h30 - Liên tịch)

BẢY

30/5/2020

   

CHỦ NHẬT

31/5/2020

   

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87