Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Địa chỉ: S15 Tân Phú P.Tân Phú Q.7 TPHCM, Điện thoại: (028).54173556, Website: thlevantamq7.hcm.edu.vn
Thứ năm, 2/1/2020, 0:0
Lượt đọc: 189

Lịch Công Tác Tuần 20 NH 2019 - 2020

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM 

 

 

THỨ

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

HAI

30/12/2019

- Tổ chức CLBTA các khối (7h15)

- Giao ban CBCC (*h40 liên tịch T1/2020)

- Giao ban CBCC (14h30)

- KTĐK HKI môn Toán K5 (13h10)

BA

31/12/2019

- T/ chức sự kiện về KNS trong HS các khối (7h15' - 10h30)

- HS học 1 buổi ra về lúc 11h10 - 11h 20

- Họp hối đồng sp tháng 1 + 2/ 2020

01/01/2020

- Nghỉ lễ       

NĂM

02/01/2020

- Trang trí cổng Xuân "Canh tý" Mai + Đào mừng Xuân (GVCN + CĐ + CĐ TN) 

- Họp PHHS khối 1 + 2 HKI (từ 16h - 17h30 GVCN)

SÁU

03/01/2020

- Tham gia vòng thi 2 (Lần 2) GVCN cấp Quận (Thi viết - ĐT Trâm => 3 GV)

 

- Họp PHHS khối 3 + 4, 5 HKI (từ 16h - 17h30 GVCN)

 

BẢY

04/01/2020

 - Trang trí Cổng Xuân "Canh tý 2020"  

CHỦ NHẬT

05/01/2020

   

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87