Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Địa chỉ: S15 Tân Phú P.Tân Phú Q.7 TPHCM, Điện thoại: (028).54173556, Website: thlevantamq7.hcm.edu.vn
Thứ hai, 23/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 126

Lịch Công Tác Tuần 19 NH 2019 - 2020

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM 

 

 

THỨ

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

HAI

23/12/2019

- Chào cờ (7h15)

- KTĐK HKI môn Toán K1,2,3,4

- Giao ban CBCC (14h30)

- KTĐK HKI môn Toán K5 (13h10)

BA

24/12/2019

   

25/12/2019

  - Nộp kế hoạch tháng 1 + 2 về HT (Các bộ phận)             

NĂM

26/12/2019

-  KTĐK HKI môn Khoa học (K4,5 7h15) 

- Khảo sát chính thức C. Giờ (7h30 - PHT Chiến)

- KTĐK môn Tin học (13h10)

SÁU

27/12/2019

- KTĐK HKI môn LS - ĐL (K4,5 7h15')

- Khảo sát chính thức C. Giờ (7h30 - PHT Chiến)

 

- Dự giờ góp ý lớp 1 CTGDPT 2018 (14h lớp 1/1)

 

BẢY

28/12/2019

   

CHỦ NHẬT

29/12/2019

   

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87