Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Địa chỉ: S15 Tân Phú P.Tân Phú Q.7 TPHCM, Điện thoại: (028).54173556, Website: thlevantamq7.hcm.edu.vn
Thứ hai, 9/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 146

Lịch Công Tác Tuần 17 NH 2019- 2020

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM 

 

 

THỨ

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

HAI

09/12/2019

- Chào cờ (7h15)

- Giao ban cán bộ  - GV chủ chốt (8h40)

- Họp tổ 2 (tăng cường 14h)

- DG 1/2: Đạo đức T3; 3/5 ÂN T1; 2/4 TD (T3)

BA

10/12/2019

- Họp tổ Bảo mẫu (8h)

- Họp tổ 4 (tăng cường 14h)

- DG 3/4 LTVC T3 

- Họp tổ 3 (tăng cường 14h)

- DG 3/4 TA T3

- Rung chuông vàng Khối 4 

11/12/2019

- DG 3/1 TA T3

- Dự chuyên đề dạy Toán theo hướng tích cực (PHT + TTCM1,3,4 8h VT Sáu)

- Dự chuyên đề "Học TV thông qua nghệ thuật" (PHT + TTCM 2,5 8h Ng Bỉnh Khiêm Q1)

-DG 2/1 TNXH 14h

- Dự họp Đảng Ủy (14h -HT)

NĂM

12/12/2019

- Giao lưu "Lắng nghe tiếng nói của trẻ" (10h - 11h: CBCC)

- GVG 5/2; LTVC T2; 5/4 Toán T4 

- Họp tổ 5 (tăng cường 14h)

 

SÁU

13/12/2019

- Họp tổ AV 8h30 lần 1

- Họp đánh giá ngoài (Trường Bình Phước, C Giờ: 8h => PHT Chiến)

- Dự hội nghị tổng kết công tác hội hiến máu (8h LĐLĐ - Tâm VP)

- Họp tổ 1 (lần 1)

- DG 4/2 TA T1

BẢY

14/12/2019

   

CHỦ NHẬT

15/12/2019

   

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87