STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Lê Văn Támthlevantamq7https://thlevantamq7.hcm.edu.vn2884
2 Trường Tiểu học Phù Đổngthphudongq7https://thphudongq7.hcm.edu.vn2361
3 Tiểu Học Đặng Thùy Trâmthdangthuytramhttps://thdangthuytram.hcm.edu.vn2081
4 Tiểu Học Trần Quốc Toảnthtranquoctoanq7https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn1949
5 Tiểu Học Nguyễn Văn Hưởngthnguyenvanhuonghttp://thnguyenvanhuong.hcm.edu.vn/1633
6 Trường Tiểu Học Võ Thị Sáuthvothisauq7https://thvothisauq7.hcm.edu.vn1582
7 Trường Tiểu học Phú Thuậnthphuthuanq7https://thphuthuanq7.hcm.edu.vn1572
8 Tiểu Học Phạm Hữu Lầuthphamhuulauhttps://thphamhuulau.hcm.edu.vn1366
9 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNHthdinhbolinhhttps://thdinhbolinh.hcm.edu.vn1314
10 Tiểu học Tân Thuậnthtanthuanhttps://thtanthuan.hcm.edu.vn1244
11 Tiểu Học Kim Đồngthkimdongq7https://thkimdongq7.hcm.edu.vn1233
12 Tiểu Học Tân Quythtanquyq7https://thtanquyq7.hcm.edu.vn1177
13 Tiểu Học Tân Hưngthtanhungq7http://thtanhungq7.hcm.edu.vn937
14 Tiểu Học Nguyễn Thị Địnhthnguyenthidinhq7https://thnguyenthidinhq7.hcm.edu.vn720
15 Tiểu Học Phú Mỹthphumyhttps://thphumy.hcm.edu.vn565
16 Trường Tiểu Học Lương Thế Vinhthluongthevinhq7https://thluongthevinhq7.hcm.edu.vn292
17 Trường Tiểu Học Lê Anh Xuânthleanhxuanq7https://thleanhxuanq7.hcm.edu.vn185
18 Trường Tiểu Học Phan Huy Thựcthphanhuythuchttps://thphanhuythuc.hcm.edu.vn48

88