Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Địa chỉ: S15 Tân Phú P.Tân Phú Q.7 TPHCM, Điện thoại: (028).54173556, Website: thlevantamq7.hcm.edu.vn
Thứ sáu, 24/3/2017, 0:0
Lượt đọc: 1799

Cuộc Thi Vô Địch IC3 Spark 2016-2017

Những em đạt kết quả trên 700/1000 thì được cấp chứng chỉ từng phần.

STT Họ và tên Ngày sinh Số Báo danh Lớp Trường Quận Điểm Kết quả Thời gian (tổng số giây)
74 Lai Tran Tri 30-Oct-06 60801752 5/2 Lê Văn Tám 7 867 PASS 1225
329 Nguyen Thi Kim Hoa 04-Dec-06 60801755 5/2 Lê Văn Tám 7 767 PASS 1612
418 Nguyen Phuc Thien Tao 27-Oct-06 60801759 5/3 Lê Văn Tám 7 733 PASS 1443
451 Nguyen Ngoc Tuyet Nhi 11-May-06 60801754 5/2 Lê Văn Tám 7 733 PASS 1702
629 Tran Quoc Cuong 21-Jan-07 60801747 4/1 Lê Văn Tám 7 667 FAIL 1368
784 Nguyen Cao Dang 20-Sep-06 60801753 5/2 Lê Văn Tám 7 633 FAIL 1849
1346 Dao Phuong Nguyen 16-Feb-06 60801751 5/2 Lê Văn Tám 7 467 FAIL 1643
1444 Vo Tuan Tinh 16-Jan-07 60801748 4/1 Lê Văn Tám 7 433 FAIL 1374
1656 Huynh Truong Gia Khang 26-Sep-06 60801757 5/3 Lê Văn Tám 7 367 FAIL 407
1761 Le Ngoc Quynh Nhu 05-Apr-07 60801749 4/3 Lê Văn Tám 7 333 FAIL 1382

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88