Thứ bảy, 5/3/2016, 0:0
Lượt đọc: 3758

Chi Bộ Đảng

 

 Bí thư chi bộ: Nguyễn Hà Phương Thanh

   

Họ Tên: Nguyễn Văn Chiến

Chức Vụ:  Đảng Viên

 

Họ Tên:Trần Thị Hải Yến

Chức Vụ:  Chi uỷ viên 

 

Họ Tên:Lê Kim Giang

Chức Vụ: Đảng Viên

 

Họ Tên: Huỳnh Thị Thủy Cúc

Chức Vụ: Đảng Viên

   

Họ Tên:Nguyễn Mai Lan Anh

Chức Vụ: Đảng Viên 

 

   

Họ Tên:Phạm Thị Thu Hà

Chức Vụ: Đảng Viên

   

Họ Tên:Lê Thị Thanh Lê

Chức Vụ: Đảng Viên 

   

Họ Tên: Hồ Thị Mỹ Linh

Chức Vụ: Đảng Viên 

   

Họ Tên: Hà Như Mỹ

Chức Vụ: Đảng Viên

   

Họ Tên: Trần Thị Minh Tâm

Chức Vụ: Đảng Viên

   

Họ Tên: Trịnh Thị Ái

Chức Vụ: Đảng Viên 

   

Họ Tên:Phan Ngọc Thúy

Chức Vụ: Đảng Viên

   

Họ Tên: Hà Thị Linh

Chức Vụ: Đảng Viên

 

Họ Tên:Nguyễn Thị Thắm

Chức Vụ: Đảng Viên

   

Họ Tên: Nguyễn Thị Thủy

Chức Vụ: Đảng Viên

   

Họ Tên: Hồ Thị Trúc Ly

Chức Vụ:  Đảng Viên

 

Họ Tên:Cao Thị Cẩm Tú

Chức Vụ:  Đảng Viên

 

Họ Tên: Phan Thị Ngọc Hân

Chức Vụ:  Đảng Viên

   

Họ Tên: Huỳnh Thị Thanh Tiền

Chức Vụ:  Đảng Viên

Tin cùng chuyên mục

88